Welsh Speaking Solicitors in Chester

View Solicitors in Chester in English buttonMae ein swyddfa yng Nghaer yn gwasanaethu Caer a Gogledd Cymru, ac ‘rydym yn falch o gynnig gwasanaeth Cymraeg gan ymgynghorydd cyfreithiol, Lois Hart o’n tîm Corfforaethol. Gall Lois gyfieithu ar gyfer meysydd eraill o’r gyfraith hefyd, os yw’n well gennych drafod materion cyfreithiol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae ein swyddfa wedi ei lleoli’n gyfleus yng nghanol dinas hanesyddol Caer i alluogi mynediad hawdd i chi i gymorth cyfreithiol o safon uchel gan ein timoedd o gyfreithwyr ac arbenigwyr cyfreithiol.

Pe hoffech siarad ag aelod o’n tîm yng Nghaer yn uniongyrchol, ffoniwch ni ar 01244 305900.

Fel arall, os ydych o gwmpas canol dinas Caer pam ddim galw i mewn i’r swyddfa i drefnu apwyntiad, gallwch ddod o hyd i ni yn:

SAS Daniels LLP
35 White Friars
Chester
CH1 1NZ

Cyfarwyddiadau i’n swyddfa yng Nghaer:

Mewnbynnwch eich cod post am gyfarwyddiadau,

Please enter your postcode for directions

neu fel arall, lawrlwythwch ein map cyfarwyddiadau i’n swyddfa

Amseroedd agor ein swyddfa yng Nghaer yw:

Llun 9:00yb – 5:30yh
Mawrth 9:00yb – 5:30yh
Mercher 9:00yb – 5:30yh
Iau 9:00yb – 5:30yh
Gwener 9:00yb – 5:30yh
Sadwrn Ar gau
Sul Ar gau

Yn ogystal â’n swyddfa yng Nghaer, rydym hefyd wedi’n lleoli yn Stockport, Macclesfield a Congleton.

Ein gwasanaethau:

Un o’n prif amcanion yw darparu lefel rhagorol o wasanaeth na fyddech yn ei ddisgwyl o gwmni cyfreithiol arferol. Boed hynny drwy siarad mewn Saesneg plaen y gallwch yn ei ddeall neu drwy drafod yn Gymraeg, rydym yn darparu ystod lawn o wasanaethau cyfreithiol ar gyfer eich busnes a’ch teulu.

O’n swyddfa yng Nghaer gallwch chi a’ch busnes gael mynediad at ein tîm Corfforaethol & Masnachol gan bennaeth y swyddfa, Kaye Whitby. Gallwch hefyd gysylltu â’n timoedd Datrys Anghydfod, Cyfraith Cyflogaeth & AD ac Eiddo Masnachol.

I chi’n bersonol, mae ein timoedd ni wrth law yn y swyddfa yng Nghaer i’ch helpu chi ag unrhyw faterion Gallu Meddyliol, Gofal & Henoed neu Weinyddu Ystadau & Profiant. Mae’r tîm Ymddiriedolaethau ac Ewyllysiau & Cynllunio Cyfoeth hefyd wrth law.

Mae’r tîm Cyfraith Teulu yng Nghaer hefyd yn gallu’ch helpu chi gydag unrhyw faterion teuluol gan gynnwys gofal plant ac ysgariad. Mae ein Cyfryngwr, Denise Woodward, ar gael i drafod dulliau amgen o ddatrys eich anghydfod. Gallwn hefyd eich helpu chi i symud t? gyda’n tîm Eiddo Preswyl a’ch cynorthwyo chi gydag unrhyw hawliadau Esgeulustod Clinigol & Anafiadau Personol.

Eich prif gyswllt yn ein swyddfa yng Nghaer:

Kaye Whitby, Head of SAS Daniels' Chester office

Kaye Whitby, Head of SAS Daniels’ Chester office

Kaye Whitby
Partner
T: 0844 391 5830
E: [email protected]